Kierunek: Charakteryzacja i Makijaż – II Rok Dla Zainteresowanych