Kierunek: Wizaż i Stylizacja – Kreowanie Wizerunku, 6 miesięcy NOWOŚĆ !